SUPERAVSLUTNING PÅ UTSTÄLLNINGSÅRET 2016

lillajag-rosetter-2016-12-03

Cheer’s Sussilull’s ” Lilla Jag” rosettskörd från
Stora Stockholm 2016-12-03