Vi väntar och håller tummarna

    Dainty’s Man With A Mission                                                  Cheer’s Med Vindens Fart

Valparna väntas i månadsskiftet Maj / Juni 2017