Ökl Jaktprov 2018-10-07

”Pingis” och Hasse gör ett super arbete, som resulterar i ett 1’a Pris !!!!!SE UCH Cheer’s Sweet Pea